Status van het project

De afgelopen periode zijn we volop bezig geweest met het ontwerpen van een goede waterhuishouding van het gebied. In de huidige situatie maakt het gebied geen onderdeel uit van een grote waterhuishoudkundig systeem. Daarom was er in de natte periodes een hoge waterstand en stond er in de zomermaanden geen water. Samen met de gemeente en het Waterschap is er een oplossing bedacht die de waterstanden in het gebied beter reguleert en zorgt dat er altijd water in het gebied aanwezig is. Dit heeft straks een positief effect op de planten en dieren in het gebied. Voor de omgeving hebben de toekomstige waterstanden geen effect.