Nieuws

Definitief stedenbouwkundigplan gepresenteerd

De afgelopen tijd hebben we niet stil gezeten. Op de nieuwbouwlocatie hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd. Dit is nodig om een ontwerpbestemmingsplan op te kunnen stellen. Met omwonenden hebben we cont… Lees meer