Nieuws

Natuurinclusief bouwbord

Werk van Heijmans en studenten Firda

Lees meer

Video:

Thedemaborg vanuit de lucht

Lees meer

Bijeenkomst omwonenden

Schetsontwerpen goed ontvangen

Lees meer

Ontwikkelingen in Thedemaborg

….hoe gaat het met de ontwikkeling van het nieuwbouwplan Thedemaborg Nietap?

Lees meer

Ontwikkelingen in Thedemaborg

We kunnen ons voorstellen dat je nieuwsgierig bent naar de laatste ontwikkeling op de locatie Thedemaborg in Nietap. In deze nieuwsbrief meer over de laatste stand van zaken.

Lees meer

Definitief stedenbouwkundigplan gepresenteerd

De afgelopen tijd hebben we niet stil gezeten. Op de nieuwbouwlocatie hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd. Dit is nodig om een ontwerpbestemmingsplan op te kunnen stellen. Met omwonenden hebben we contact gehad en hebben hun wensen besproken. Samen met de gemeente Noordenveld en de provincie hebben we verder gewerkt aan de opzet van het stedenbouwkundigplan.

Lees meer