Definitief stedenbouwkundigplan gepresenteerd

De afgelopen tijd hebben we niet stil gezeten. Op de nieuwbouwlocatie hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd. Dit is nodig om een ontwerpbestemmingsplan op te kunnen stellen. Met omwonenden hebben we contact gehad en hebben hun wensen besproken. Samen met de gemeente Noordenveld en de provincie hebben we verder gewerkt aan de opzet van het stedenbouwkundigplan.

Definitief stedenbouwkundigplan gepresenteerd

Het definitieve stedenbouwkundigplan hebben wij op 9 november 2021 samen met de gemeente Noordenveld en woningstichting Woonborg aan de omwonenden gepresenteerd. In café Dussel te Nietap was de inloopbijeenkomst georganiseerd.

De tekeningen zijn met de bewoners besproken. De individuele vragen werden door de aanwezige medewerkers van Heijmans, Woonborg en de gemeente Noordenveld beantwoord. Er werden vragen gesteld over het aantal en type woningen, hoe het gebied straks bereikbaar is, hoe de locatie verder ingericht wordt enzovoorts. Ook zijn er vragen gesteld over de bestemmingsplanprocedure en de verdere planvoorbereiding. De opkomst was groot. De reacties van de bezoekers op het plan waren overwegend positief.

Klik hier of op de afbeelding om deze kaart te downloaden.

Planning

Het ontwerpbestemmingsplan wordt binnenkort door de gemeente Noordenveld in behandeling genomen. Als de procedure volgens planning verloopt, starten we medio volgend jaar met het bouwrijp maken van het plangebied.

Op de nieuwbouwlocatie worden koop- en huurwoningen gebouwd. Er worden verschillende woningtypes ontwikkeld die geschikt zijn voor gezinnen en senioren. Als de bestemmingsplanprocedure doorlopen is, starten we met de ontwikkeling van de woningen.

We houden u op de hoogte!